Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
לקרוא מן השורש: ערכת הוראה מתקנת לילדים בעלי דיסלקציה ולקויות שפה
הוראה מתקנת
הוראה מותאמת
פרופילים של קורא ומחוון
לבניית שיעור
התאמת תרגילים לפי
פרופיל קריאה
מדריך למורה - הוראה מתקנת
לילדים מכיתה ב' ומעלה
אבחון הוראה מתקנת לילדים
מכיתב ב' ומעלה
מדריך למורה - הוראה
מותאמת - מוכנות לקריאה לילדי הגן עד כיתה א׳
| | 052-3339024 | info@artman-rir.co.il