Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
לקרוא מן השורש: ערכת הוראה מתקנת לילדים בעלי דיסלקציה ולקויות שפה
הוראה מתקנת לצעירים
רציונל ודרכי עבודה
פרופילים של קורא ומחוון
לבניית שיעור
התאמת תרגילים לפי
פרופיל קריאה
מדריך למורה
הוראה מתקנת
לילדים מכיתה ב' ומעלה
מדריך למורה - הוראה
מותאמת - מוכנות לקריאה לילדי הגן עד כיתה א׳
| | 052-333-9024 | lavya6429@gmail.com |