Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
לקרוא מן השורש: ערכת הוראה מתקנת לילדים בעלי דיסלקציה ולקויות שפה
הוראה מתקנת
הוראה מותאמת
מדריך למורה - הוראה
מתקנת לילדים מכיתה ב׳ ומעלה
אבחון הוראה מתקנת לילדים מכיתה ב׳ ומעלה
מדריך למורה - הוראה
מותאמת - מוכנות לקריאה לילדי הגן עד כיתה א׳
| | 052-3339024 | info@artman-rir.co.il