Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
הוראה מתקנת
הוראה מתקנת - דוגמאות לתרגילים
בחירת מטלות בהתאם לפרופיל קריאה:
פרופיל קריאה מצרפת פרופיל קריאה מנחשת פרופיל קריאה איטית פרופיל קריאה לא מקוונת
תוכן עניינים הוראה מתקנת:
עיבוד לשוני שמות עצם תארים וסמיכויות תבניות היגוי עיבוד לשוני והפקת משמעות
הגישה המתקנת המוצעת כאן רואה בבעיה ברכישת הקריאה קיבעון תפקודי (ארטמן, 2012). מנקודת ראות זו תכנון ההוראה המתקנת אמור להיגזר ישירות מתוך מגוון האפשרויות להתמודדות עם האסטרטגיה הכושלת של חילוץ צלילים סדרתי מתוך סימני הכתב והחלפתה באסטרטגיה מורפו- פונמית. אסטרטגיה זו, כאמור, אינה בגדר "תומך" או "פיגום", אלא קשורה בטבורה לתהלוכן של מילים כתובות. לפי גישה זו, הוראה מתקנת לילדים בעלי לקויות קריאה אמורה להתייחס סימולטנית בתוך כל שיעור שניתן לשלושה מרכיבי יסוד:
המרכיב הראשון פותח לילד את המרחב הפונולוגי בלקסיקון ליצירת יחידות פונולוגיות שלמות מתוך תבניות אורתוגרפיות זהות/ דומות ("תבניות היגוי"). ניתן לדמות רכיב זה למעין 'פיזיותרפיה פונולוגית' המאפשרת לילד לתמרן בין ובתוך תבניות אורתוגרפיות.
המרכיב השני ("עיבוד לשוני") אמור לפתח אצל הילד רפרטואר רחב של אילוצי הקשר שיגבילו את אופציות ההיגוי של תבניות אורתוגרפיות וזאת בהתאם לקטגוריה הלקסיקלית שבה תבניות אלו נטועות (סמיכות, תואר, פועל, קניין וכו').
המרכיב השלישי כרוך במטרת העל של הקריאה- הפקת משמעות מהטקסט הכתוב. האימון בשני המרכיבים הראשונים אמורים לספק את התשתית הנדרשת להבנת הנקרא.


| | 052-3339024 | lavya6429@gmail.com |
ט